Taxe de timbru

Taxe de timbru
Preț: 7,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Anul publicării: 2009

DESCRIERE

CONŢINE:
Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru - actualizată

Ordinul M.J. nr. 760/C/1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru - actualizată
Dispoziţii generale
Stabilirea şi aplicarea taxelor extrajudiciare de timbru
Sancţiuni
Dispoziţii finale

Ordinul M.F. nr. 1076/1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
Registru de evidenţă a actelor şi serviciilor supuse taxelor
extrajudiciare de timbru, eliberate/prestate în anul...

Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar

Norma metodologică M.J. nr. 2083/1997pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr . 32/1995 privind timbrul judiciar, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat - Extras
Drepturile şi îndatoririle avocatului
Drepturile avocaţilor

Statutul profesiei de avocat - Extras
Activitatea profesională a avocatului
Relaţiile dintre avocat şi client

Ordinul M.J. nr. 943/C/2005 privind aprobarea Normelor cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici
Dispoziţii generale
Clasificarea actelor şi procedurilor notariale în funcţie de care se
stabilesc tarifele de onorarii
Traduceri efectuate de către notarii publici sau personalul angajat
al acestora care sunt autorizaţi ca traducători
Scutiri şi reduceri
Dispoziţii finale
Onorarii minimale stabilite în sumă determinată
Acte pentru care onorariile minimale sunt graduale şi procentuale
Procedura succesorală
Tarife pentru traducerile efectualte de către notarii publici sau
personalul angajat al acestora care sunt autorizaţi ca traducători
Scutiri şi reduceri

Hotărârea Guvernului nr. 600/2001 privind stabilirea onorariilor în sumă fixă pentru serviciile prestate de notarii publici în vederea înregistrării şi autorizării funcţionării comercianţilor

Ordinul M.J. nr. 2550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti

Ordonanţa Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice - Extras

Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară - Extras
Dispoziţii generale
Reguli procedurale privind expertiza tehnică judiciară
Organizarea activităţii de expertiză tehnică extrajudiciară
Atribuţiile Biroului central pentru expertize tehnice judiciare şi
ale birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile

Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti

Ordinul M.A.P./M.J. nr. 58/574/2002 pentru aprobarea onorariilor minime şi maxime corespunzătoare activităţilor de specialitate desfăşurate de persoane fizice şi juridice autorizate în scopul efectuării înscrierilor cu caracter nedefinitiv în cărţile funciare
Onorariile minime şi maxime pentru activităţile de specialitate
desfăşurate de persoane autorizate în scopul efectuării înscrierilor
cu caracter nedefinitiv în cărţile funciare
Lista onorariilor minime şi maxime
Onorariile minime şi mexime pentru releveele construcţiilor

Hotărârea Guvernului nr. 913/2004 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

Ordinul M.J. nr. 2582/C/2004 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale şi de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

Ordinul M.J. nr. 3116/C/2004 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
Dispoziţii generale
Profesia de mediator
Organizarea şi exercitarea activităţii mediatorilor
Drepturile şi obligaţiile mediatorului
Procedura de mediere
Dispoziţii speciale privind medierea unor conflicte
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic
Dispoziţii generale
Dobândirea şi încetarea calităţii de consilier juridic
Organizarea şi protecţia profesiei de consilier juridic
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0471 sec