Rolul culturii in managementul invatamantului primar

Rolul culturii in managementul invatamantului primar
Preț: 25,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
ISBN: 978-973-1897-38-7
Anul publicării: 2010
Pagini: 107
Format: 13 x 20 cm

DESCRIERE

În procesul transformărilor care au loc în societatea
contemporană, un rol aparte îi revine culturii
organizaţionale. Fiind un factor ce determină succesul
activităţii organizaţiei, cultura reprezintă un element esenţial,
indispensabil pentru progresul social. Domeniul de studiu al
culturii organizaţionale are o istorie relativ recentă, termenul
începând să fie utilizat pe larg în anii `80 ai secolului al
XX-lea. Interesul faţă de cultura organizaţională se explică
prin faptul că la etapa actuală comunitatea mondială este
marcată de asemenea procese de anvergură ca globalizarea
economiei şi informatizarea societăţii, ceea ce a condus la
apariţia unor noi forme şi metode de organizare a activităţii
umane. Ritmul schimbărilor tehnologice impune noi cerinţe
faţă de practicile organizaţiilor şi oamenii care activează în
cadrul lor. În aceste condiţii, organizaţia economică se
centrează mai mult pe cunoştinţe şi comunicare decât pe
control şi ierarhie administrativă. Noile tehnologii
presupun poziţionarea potenţialului uman pe primul plan,
fiind reconsiderată şi tehnologia organizaţională, în structura
căreia există nu numai norme şi reguli formale, dar şi
proceduri informale. Cunoaşterea de către personal a legilor,
normelor, procedurilor informale, creează condiţii pentru
realizarea anumitor verigi din lanţul tehnologic. Totalitatea
valorilor, procedeelor, normelor de comportament, acceptate
într-o organizaţie ca bază comună de acţiune, ajunge o
dominantă a gândirii colective a grupului uman, prin
intermediul căreia el îşi rezolvă problemele de adaptare la
mediul extern şi de integrare internă. Uniunea Europeană,
precum şi comunitatea mondială, cer reconstruirea
instituţiile în conformitate cu noile tendinţe pe arena
internaţională. Necesită schimbări majore nu numai
instituţiile sociale formale, dar şi cele informale: sistemul
de valori şi normele comportamentale. Instituirea unui stat
democratic şi a unei economii de piaţă depinde
considerabil de realizarea schimbărilor în sistemul de valori,
deoarece acestea vizează însăşi existenţa umană.
Schimbările în sistemul de valori constituie condiţia
primordială a succesului modernizării, ele însă nu pot fi
realizate fulgerător, deoarece implică transformări
fundamentale în conştiinţa indivizilor.
Actualitatea investigaţiei rezidă şi în necesitatea
racordării teoriei ştiinţifice la fenomenele realităţii sociale.
Cercetarea teoretico-metodologică a specificului culturii
organizaţionale va contribui la activizarea unor cercetări
empirice în domeniile sociologiei, antropologiei economice,
psihologiei, politologiei, managementului.

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0544 sec