Reglementarile contabile armonizate cu directivele europene - carte format A5 - Editia a III-a - 17 ianuarie 2008

Reglementarile contabile armonizate cu directivele europene - carte format A5 - Editia a III-a - 17 ianuarie 2008
Preț: 7,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Anul publicării: 2009

DESCRIERE

CONŢINE:
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene - INTEGRAL - actualizat prin Ordinul MFP nr. 2001/2006 si prin Ordinul MEF nr. 2374/2007 (publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 25 din 14 ianuarie 2008).

Reglementarile contabile conforme cu directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene
ARIA DE APLICABILITATE şI MONEDA DE RAPORTARE
FORMATUL şI CONŢINUTUL SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE
DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE
FORMATUL BILANŢULUI
PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANŢ
FORMATUL CONTULUI DE PROFIT şI PIERDERE
PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE PROFIT şI PIERDERE
PRINCIPII CONTABILE GENERALE
REGULI DE EVALUARE
REGULI GENERALE DE EVALUARE
Evaluarea la data intrării în entitate
Evaluarea cu ocazia inventarierii
Evaluarea la încheierea exerciţiului financiar
Evaluarea la data ieşirii din entitate
ACTIVE IMOBILIZATE
Reguli de evaluare de bază
Imobilizări necorporale
Fondul comercial
Imobilizările necorporale în curs de execuţie
Cheltuieli ulterioare
Evaluarea la data bilanţului
Cedarea
Imobilizări corporale
Recunoaşterea imobilizărilor corporale
Evaluarea iniţială a imobilizărilor corporale
Cheltuieli ulterioare
Evaluarea la data bilanţului
Amortizarea
Cedarea şi casarea
Compensaţii de la terţi
Imobilizări financiare
Evaluarea iniţială
Evaluarea la data bilanţului
Reguli de evaluare alternative
Reevaluarea imobilizărilor corporale
Evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare
ACTIVE CIRCULANTE
Generalităţi
Recunoaşterea activelor circulante
Evaluarea activelor circulante
Stocuri
Costul stocurilor
Investiţii pe termen scurt
Casa şi conturi la bănci
TERŢI
DATORII PE TERMEN SCURT: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
DATORII PE TERMEN LUNG: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
PROVIZIOANE
SUBVENŢII
CAPITAL şI REZERVE
VENITURI şI CHELTUIELI
Venituri
Cheltuieli
CONŢINUTUL NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE
POLITICI CONTABILE
NOTE EXPLICATIVE
Prevederi generale
Informaţii referitoare la elementele de bilanţ
Informaţii referitoare la elementele din contul de profit şi pierdere
CONŢINUTUL RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR
AUDITAREA SAU VERIFICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE
APROBAREA, SEMNAREA şI PUBLICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE

PREVEDERI FINALE

PLANUL DE CONTURI GENERAL

TRANSPUNEREA SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANŢA DE VERIFICARE LA 31.12.2005 ÎN NOUL PLAN DE CONTURI GENERAL

STRUCTURA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE
BILANŢUL
BILANŢUL
BILANŢUL PRESCURTAT
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI
SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
EXEMPLE DE PREZENTARE A NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE
Nota 1 Active imobilizate
Nota 2 Provizioane
Nota 3 Repartizarea profitului
Nota 4 Analiza rezultatului din exploatare
Nota 5 Situaţia creanţelor şi datoriilor
Nota 6 Principii, politici şi metode contabile
Nota 7 Participaţii şi surse de finanţare
Nota 8 Informaţii privind salariaţii şi membrii organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere
Nota 9 Exemple de calcul şi analiză a principalilor indicatori economico-financiari
Nota 10 Alte informaţii

FUNCTIUNEA CONTURILOR
Clasa 1 "Conturi de capitaluri"
Grupa 10 "Capital şi rezerve"
Grupa 11 "Rezultatul reportat'
Grupa 12 "Rezultatul exerciţiului financiar"
Grupa 13 "Subvenţii pentru investiţii"
Grupa 14 "Câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii"
Grupa 15 "Provizioane"
Grupa 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate"
Clasa 2 "Conturi de imobilizări"
Grupa 20 "Imobilizări necorporale"
Grupa 21 "Imobilizări corporale"
Grupa 23 "Imobilizări în curs şi avansuri pentru imobilizări"
Grupa 26 "Imobilizări financiare"
Grupa 28 "Amortizări privind imobilizările"
Grupa 29 " Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor"
Clasa 3 "Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie"
Grupa 30 "Stocuri de materii prime şi materiale"
Grupa 33 "Producţia în curs de execuţie"
Grupa 34 "Produse"
Grupa 35 "Stocuri aflate la terţi"
Grupa 36 "Animale"
Grupa 37 "Mărfuri"
Grupa 38 "Ambalaje"
Grupa 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie" "
Clasa 4 "Conturi de terţi"
Grupa 40 "Furnizori şi conturi asimilate"
Grupa 41 "Clienţi şi conturi asimilate"
Grupa 42 "Personal şi conturi asimilate"
Grupa 43 "Asigurări sociale, protecţia sociaşă şi conturi asimilate"
Grupa 44 "Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate"
Grupa 45 "Grup şi acţionari/asociaţi"
Grupa 46 "Debitori şi creditori diverşi"
Grupa 47 "Conturi de regularizare şi asimilare"
Grupa 48 "Decontări în cadrul unităţii"
Grupa 49 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor"
Clasa 5 "Conturi de trezorerie"
Grupa 50 "Investiţii pe termen scurt"
Grupa 51 "Conturi la bănci"
Grupa 53 "Casa"
Grupa 54 "Acreditive"
Grupa 58 "Viramente interne"
Grupa 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie"
Clasa 6 "Conturi de cheltuieli"
Grupa 60 "Cheltuieli privind stocurile"
Grupa 61 "Cheltuieli cu lucrările şi seviciile executate de terţi"
Grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi"
Grupa 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"
Grupa 64 "Cheltuieli cu personalul"
Grupa 65 "Alte cheltuieli de exploatare"
Grupa 66 "Cheltuieli financiare"
Grupa 67 "Cheltuieli extraordinare"
Grupa 68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare"
Grupa 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite"
Clasa 7 "Conturi de venituri"
Grupa 70 "Cifra de afaceri netă"
Grupa 71 "Variaţia stocurilor"
Grupa 72 "Venituri din producţia de imobilizări"
Grupa 74 "Venituri din subvenţii de exploatare"
Grupa 75 "Alte venituri din exploatare"
Grupa 76 "Venituri financiare"
Grupa 77 "Venituri extraordinare"
Grupa 78 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare"
Clasa 8 "Conturi speciale"
Grupa 80 "Conturi în afara bilanţului"
Grupa 89 "Bilanţ"

Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene

ARIA DE APLICABILITATE

CONDIŢII PENTRU ÎNTOCMIREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

ÎNTOCMIREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE
Proceduri de consolidare
A. Bilanţ consolidat
B. Contul de profit şi pierdere consolidat
C. Prevederi comune bilanţului consolidat şi contului de profit şi pierdere consolidat

CONŢINUTUL NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE
POLITICI CONTABILE
NOTE EXPLICATIVE
Prevederi generale
Informaţii în completarea bilanţului consolidat
Informaţii în completarea contului de profit şi pieredere consolidat

RAPORTUL CONSOLIDAT AL ADMINISTRATORILOR

AUDITAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

APROBAREA, SEMNAREA şI PUBLICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

FORMATUL BILANŢULUI CONSOLIDAT şI AL CONTULUI DE PROFIT şI PIERDERE CONSOLIDAT
BILANŢUL CONSOLIDAT
CONTUL DE PROFIT şI PIERDERE CONSOLIDAT

SINGURA DIFERENŢĂ ÎNTRE

Noile reglementari contabile armonizate cu directivele europene - carte format A4 - Editia a III-a - 17 ianuarie 2008

ŞI
Reglementarile contabile conforme cu directivele europene - Editia a III-a - 17 ianuarie 2008

ESTE CĂ UNA ESTE FORMAT A4 (MAI MARE ŞI TEXT SCRIS CU CARACTERE MAI MARI) IAR CEALALTA ESTE FORMAT A5 (FORMAT MAI MIC, MAI UŞOR DE PURTAT, DAR SCRISĂ CU CARACTERE MAI MICI).

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0340 sec