Normative in constructii - editia I - bun de tipar 12 septembrie 2008

Normative in constructii - editia I - bun de tipar 12 septembrie 2008
Preț: 20,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Anul publicării: 2009

DESCRIERE

CONŢINE:
Ordinul MLPTL nr. 606/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea învelitorilor acoperişurilor în pantă la clădiri"
Prevederi generale
Prevederi privind proiectarea
Prevederi privind execuţia
Prevederi privind exploatarea
Elemente caracteristice generale ale acoperişurilor în pantă
Tipuri de învelitori specifice acoperişurilor în pantă
Specificaţii de zonare geoclimatică
Condiţii privind verificarea calităţii şi urmărirea comportării în timp
a învelitorilor acoperişurilor în pantă
Măsuri privind protecţia şi igiena muncii
Măsuri privind prevenirea şi stingerea incendiilor
Condiţii de mediu
Agenţi chimici din atmosferă - concentraţii acceptate
Coroziune electro-chimică între metale diferite
Corespondenţa între pantă (cm/m), măsura unghiului şi lungimea
pantei pentru 100 cm proiecţie orizontală a acoperişului
Hărţi privind zonarea geoclimatică

Ordinul MLPTL nr. 607/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri"
Prevederi generale
Principii privind proiectarea, executarea şi utilizarea hidroizolaţiilor
Principii generale pentru evaluarea structurilor hidroizolante la clădiri
Sistem practic de evaluare a structurilor hidroizolante, sistemul I.P.T
Principii principale de evaluare a materialelor hidroizolante
Consideraţii privind stabilirea nivelurilor de performanţă
corespunzătoare structurilor şi materialelor hidroizolante în funcţie
de zonarea geoclimatică
Prezentarea materialelor hidroizolante de uz curent
Alcătuirea structurilor hidroizolante
Condiţii privind verificarea calităţii şi urmărirea comportării în timp
a hidroizolaţiilor
Măsuri privind protecţia şi igiena muncii
Măsuri privind prevenirea şi stingerea incendiilor
Parametrii auxiliari de evaluare a materialelor hidroizolante
Condiţii de mediu
Principii de amplasare a elementelor de construcţie ce depăşesc planul
învelitorii acoperişurilor
Elemente privind dimensionarea pieselor de evacuare şi colectare a
apelor meteorice la acoperişuri
Principii de alcătuire a structurilor hidroizolante şi
termohidroizolante cu membrane bituminoase la acoperişuri
Principii de alcătuire a principalelor tipuri de racorduro între
suprafeţe şi la elemente de construcţie şi instalaţii, cu membrane
bituminoase la acoperişuri
Principii de hidroizolare a elementelor şi părţilor de clădire împotriva exfiltraţiilor
Principii de hidroizolare a soclurilor şi fundaţiilor la clădiri cu/fără subsol
Principii de hidroizolare a rosturilor şi străpungerilor
Hărţi zonare geoclimatică

Ordinul MTCT nr. 2100/2005 privind aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru întreţinerea şi repararea străzilor", indicativ NE 033-05
Generalităţi
Durata normală de funcţionare a străzilor
Măsuri generale de urmărire a stării tehnice a străzilor
Tipuri de defecţiuni ce intervin la diversele componente ale străzilor
Clasificarea şi periodicitatea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii
Lucrări de întreţinere (L.Î.)
Lucrări de reparaţii curente (R.C.)
Lucrări de reparaţii capitale (R.K.)
Planificarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale străzilor
Proiectarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice
pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale străzilor
Elemente privind organizarea, execuţia şi recepţia lucrărilor
Protecţia muncii
Dispoziţii finale
Documente de referinţă
Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreţinete
Periodicitatea efectuării lucrărilor de reparaţii curente

Ordinul MTCT nr. 1730/2006 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind cerinţele de proiectare şi execuţie a excavaţiilor adânci în zone urbane", indicativ NP 120-06
Generalităţi
Surse de risc asociate cu realizarea excavaţiilor adânci în zone urbane
Zona de influenţă a excavaţiei adânci
Categoria geotehnică de încadrare a excavaţiei adânci
Etapele realizării unei excavaţii adânci în zone urbane
Expertiza geotehnică privitoare la excavaţia adâncă în zone urbane
Conţinutul cadru al documentaţiei pentru realizarea incintelor adânci
Documentaţii conexe şi de referinţă

Ordinul MTCT nr. 1732/2006 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind reabilitarea hidroizolaţiilor bituminoase ale acoperişurilor clădirilor", indicativ NP 121-06
Generalităţi
Tipuri de alcătuire ale acoperişurilor existente
Proiectarea lucrărilor de reabilitare
Executarea lucrărilor de reabilitare
Asigurarea calităţii
Măsuri privind protecţia şi igiena muncii
Măsuri privind prevenirea şi stingerea incendiilor
Exploatarea (utilizarea) hidroizolaţiilor acoperiţurilor

Ordinul MTCT nr. 1733/2006 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea şi execuţia învelitorilor subţiri de beton armat şi precomprimat, monolite şi prefabricate", indicativ NP 119-06
Prevederi generale
Elemente definitorii
Calculul şi proiectarea învelitorilor subţiri
Execuţia, controlul execuţiei şi supravegherea în timp
Lista standardelor de referinţă recomandate care completează prezentul normativ

Ordinul MTCT nr. 1736/2006 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru exploatarea şi reabilitarea conductelor pentru transportul apei", indicativ NE 035-06
Prevederi general
Lucrări de de exploatare a conductelor pentru transportul apei potabile
Lucrări de exploatare a conductelor pentru transportul apei uzate
Soluţii moderne de reabilitare a sistemului de transport a apei
Testarea conductelor de transport a apei
Evaluarea cheltuielilor pentru reparaţia lucrărilor
Aplicarea managementului calităţii în exploatarea lucrărilor
Reguli generale pentru proiectarea lucrărilor de transport a apei potabile
Reguli generale de proiectare a reţelelor de canalizare
Conţinutul regulamentului tehnic de exploatare a lucrărilor
Organizarea exploatării pe durata unei calamităţi naturale
Măsuri de protecţia, siguranţa şi igiena muncii la exploatarea lucrărilor
Regului generale pentru alegerea mateialului pentru conducte şi colectoare
Principalele caracteristici ale materialelor folosite la tuburile pentru conducte
Importanţa caracteristicilor fizico mecanice ale patului de fundare şi a
pământului de umplutură, asupra comportării conductei/colectorului
de canalizare (exemplificare)
Conţinutul tip al unei proceduri de lucru la o reparaţie
Măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor pe durata
exploatării conductelor pentru transportul apei
Măsuri pentru controlul pierderilor de apă la conducte sub presiune
Indicatori de performanţă
Plan de conformare
Metode utilizate pentru reabilitarea conductelor pentru transportul apei
Aducerea cotei căminului de canalizare la cota căii de rulare
Retehnologizarea conductelor pentru transportul apei
Lista cu procesele verbale necesare la recepţia lucrărilor
Testarea lucrărilor de transport a apei
Terminologie
Lista documentelor normative conexe
Lista documentelor normative de referinţă

Ordinul MDLPL nr. 128/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii", indicativ NP 074-2007
Întocmirea şi verificarea documentaţiilor geotehnice pentru construcţii
Generalităţi
Documentaţiile geotehnice pentru construcţii
Categoriile geotehnice
Documentaţia geotehnică SG: Studiu geotehnic
Principiile, exigenţele şi metodele investigării terenului de fundare
Generalităţi
Principii de investigare a terenului de fundare
Metode şi exigenţe în realizarea investigării terenului de fundare
Prezentarea rezultatelor investigării terenului de fundare
Investigarea terenului de fundare pentru proiectarea lucrărilor de
consolidare sau de reabilitare a construcţiilor existente
Indicaţii pentru determinarea zonei investigate în terenul de fundare,
pentru construcţii de tip curent
Conţinutul orientativ al cartării geologico-tehnice în cadrul studiului
geotehnic pe amplasamentul unor lucrări de construcţii
Metode recomandate pentru prospectarea terenului de fundare
Indicaţii privind minimul de încercări în laboratorul geotehnic
Fişa sintetică a sondajului geotehnic

Ordinul MDLPL nr. 577/2008 privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului, indicativ NE 012/1-2007"

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0380 sec