Evaluarea elevilor la clasa a IV-a. Limba si literatura romana, Matematica, Stiinte ale naturii

Evaluarea elevilor la clasa a IV-a. Limba si literatura romana, Matematica, Stiinte ale naturii
Preț: 14,17 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Anul publicării: 2009
Format: 13 x 20 cm

DESCRIERE

Auxiliarul "Evaluarea elevilor la clasa a IV-a (limba si literatura romana, matematica, stiinte ale naturii), avizat MECI conform Deciziei nr.29435/16.03.2009, reprezinta un valoros intrument de evaluare si autoevaluare pentru toti cei interesati de perfectionarea actului evaluativ, indeplinind multiple functii evaluative si de motivare a elevilor pentru implicarea in eforturi sistematice de invatare constienta si activa, de reglare si perfectionare a demersului predarii-invatarii.
De asemenea, in finalul caietului, a fost realizata matricea de evaluare pentru fiecare disciplina (limba si literatura romana, matematica, stiinte ale naturii) ca o oglinda a rezultatelor obtinute progresiv, pe durata intregului an scolar de catre fiecare elev.
Acest intrument evaluativ constituie un auxiliar pretios si pentru invatatorul/institutorul interesat de proiectarea si realizarea unei evaluari ritmice si obiective a deprinderilor, capacitatilor, cunostintelor elevilor, la inceputul anului scolar, pe parcursul si la finele acestuia.
Aşa cum menţiona şi doamna conferenţiar universitar doctor Constanţa Dumitriu în cuvântul înainte, una dintre direcţiile importante ale reformei evaluării în învăţământul românesc vizează perfecţionarea metodologieide evaluare prin modernizarea procedurilor evaluative, formarea şi dezvoltarea competenţelor docimologice ale personalului didactic, eliminarea factorilor perturbatori şi a distorsiunilor în notare.
În această categorie se înscrie şi caietul „Evaluarea elevilor la clasa a IV-a (limba şi literatura română, matematică, ştiinţe ale naturii)”.
Caietul se adresează atât elevilor cât şi învăţătorilor. Elevii au ocazia de a-şi consolida cunoştinţele, deprinderile, capacităţile dobândite prin exersarea şi rezolvarea itemilor propuşi în cadrul fiecărei probe de evaluare, asimilând treptat criteriile şi descriptorii de performanţă, cu efecte benefice în planul cunoaşterii şi autoevaluării.
Acest instrument evaluativ constituie un auxiliar preţios şi pentru învăţătorul / institutorul interesat de proiectarea şi realizarea unei evaluări ritmice şi obiective a deprinderilor, capacităţilor, cunoştinţelor elevilor, la începutul anului şcolar, pe parcursul şi la finele acestuia. Prin acest demers, învăţătorul îşi formează o imagine completă şi complexă asupra evoluţiei elevului pe parcursul unui an şcolar, înregistrând situaţiile de progres, stagnare / regres ale elevilor, atât sub raportul capacităţilor intelectuale, cât şi sub a randamentului şcolar. Probele de evaluare cuprind cu prioritate itemi de completare, de elaborare şi formulare a răspunsurilor, eseuri, autoevaluări realizate cu ajutorul metodelor de organizare grafică a conţinuturilor învăţării şi mai puţin de tipul celor cu alegere multiplă, având în vedere limitele acestora.
De asemenea, în finalul caietului, pe pagină distinctă, a fost realizată matricea de evaluare pentru fiecare disciplină (limba şi literatura română, matzematică, ştiinţe ale naturii) ca o oglindă a rezultatelor obţinute progresiv, pe durata întregului an şcolar de către fiecare elev.
Auxiliarul „Evaluarea elevilor la clasa a IV-a (limba şi literatura română, matematică, ştiinţe ale naturii)” reprezintă, spunem noi autorii, dar şi colegii care l-au utilizat în acest an şcolar, un valoros instrument de evaluare şi autoevaluare pentru toţi cei interesaţi de perfecţionarea actului evaluativ, îndeplinind multiple funcţii evaluative, de constatare, diagnosticare a nivelului achiziţiilor şcolare, de predicţie asupra evoluţiei ulterioare a elevilor, de motivare a acestora pentru implicarea în eforturi sistematice de învăţare conştientă şi activă, de reglare şiu perfecţionare a demersului predării-învăţării.

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0710 sec