156 de Teste pentru Evaluarea Nationala 2013. Matematica clasa a VIII-a

156 de Teste pentru Evaluarea Nationala 2013. Matematica clasa a VIII-a
Preț: 14,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
ISBN: 9786065141599
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 235
Categoria: Culegeri

DESCRIERE

Lucrarea de faţă vine în sprijinul elevilor care se pregătesc pentrtu evaluarea naţională în vederea admiterii în liceu sau pentru recapitulări şi evaluări curente şi finale, fiind în conformitate cu programele şcolare actuale elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului şi de Consiliul Naţional de Evaluare şi Examinare.
Evaluarea naţională a elevilor din clasa a VIII-a reprezintă un eveniment deosebit în viaţa unui adolescent. Dificultatea testului nu constă numai în natura subiectelor, ci mai ales în încărcătura psihică, cauzată de consecinţele finalizării testării, punctajul obţinut având o pondere însemnată în acceptarea la liceul dorit.
Autorii lucrării apreciază iniţiativa Consiliului Naţional de Evaluare şi Examinare prin Evaluarea Naţională din anii 2010 şi 2011 de a face primii paşi către evaluarea de tip PISA în direcţia formării competenţelor specifice studiului matematicii în gimnaziu prin formarea obişnuinţei elevilor de a apela la concepte şi metode matematice în abordarea unor situaţii cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme practice. De aceea, autorii s-au străduit prin numeroase probleme propuse să răspundă la întrebarea care se pune tot mai frecvent: „La ce este utilă matematica?”
Structura cărţii pe ani de studiu permite actualizarea şi fixarea într-un timp scurt şi în mod sistematic a cunoştinţelor acumulate în clasele V–VIII prin breviarele realizate la fiecare noţiune semnificativă din Programa de Evaluare Naţională..
De asemenea, lucrarea poate fi utilizată zilnic în pregătirea curentă a elevilor precum şi pentru evaluare sumativă începând cu clasa a V-a. Primele 116 teste sunt grupate pe clase, şi cuprind probleme care asigură parcurgerea conţinutului programei pentru evaluare naţională elaborată de M. E. C. T. S., iar următoarele 40 de teste sunt modele asemănătoare cu cele pe care elevii le vor întâlni pe foaia de examen.
Parcurgerea gradată a conţinutului programei actuale, oferă atât elevilor cât şi profesorilor care le îndrumă pregătirea, o eficientă recapitulare sistematică a noţiunilor studiate în cei patru ani de gimnaziu; exerciţiile şi problemele sunt astfel grupate încât să asigure o pregătire gradată şi din punct de vedere al dificultăţii.
Testele din lucrare constituie totodată modele de subiecte şi pentru evaluări curente, semestriale sau finale pentru toate clasele din gimnaziu. Exerciţiile şi problemele din teste sunt însoţite de răspunsuri şi chiar rezolvări complete, astfel încât să poată fi utilizate în activitatea independentă a elevilor şi să permită autoevaluarea.
Suntem recunoscători şi adresăm mulţumirile noastre tuturor colaboratorilor pentru observaţiile, sugestiile şi recomandările ce au contribuit la îmbunătăţirea lucrării.

Cuprins

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA MATEMATICĂ, ANUL ŞCOLAR 2012-2013
CAPITOLUL I. Recapitulare şi aprofundare
CLASA a V-a. ARITMETICĂ
Numere naturale. Mulţimi. Propoziţii adevărate şi propoziţii false.
împărţirea cu rest a numerelor naturale. Divizibilitate în 
Numere raţionale pozitive. Fracţii subunitare, echiunitare, supraunitare, echivalente. Scrierea unui număr raţional sub formă de fracţie ordinară sau fracţie zecimală
Unităţi de măsură. Transformări
CLASA a VI-a. ARITMETICĂ. ALGEBRĂ
Numere naturale. Divizibilitatea în .
Numere raţionale pozitive. Operaţii. Fracţie ireductibilă
Rapoarte şi proporţii. Proprietatea fundamentală a proporţiilor; proporţii derivate; aflarea unui termen necunoscut dintr-o propoziţie
Mărimi proporţionale şi mărimi invers proporţionale
Regula de trei simplă
Procente. Probleme. Calculul propbabilităţii realizării unui eveniment...
Mulţimea . Divizibilitatea în 
CLASA a VII-a. ALGEBRĂ
Mulţimea numerelor raţionale. Modul. Ordonare. Operaţii. Ecuaţii în 
Media aritmetică a unor numere raţionale pozitive.
Media geometrică a unor numere raţionale pozitive
Numere reale
Calcule cu numere reale reprezentate prin litere
Formule de calcul prescurtat
Descompunerea în factori
Ecuaţii în 
Probleme
CLASA a VIII-a. ALGEBRĂ
Numere reale.       ��' Modulul unui număr real.
Compararea şi ordonarea numerelor reale.
Aproximarea numerelor reale
intervale de numere reale
Proprietăţile relaţiei de inegalitate (ordine) în ��'
Operaţii cu numere reale
Formule de calcul prescurtat
Descompunerea în factori
Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere.
Amplificarea şi simplificarea rapoartelor
Operaţii cu rapoarte de numere reale
Funcţii
Ecuaţii de forma ax + b = 0, a  *, b  . Ecuaţii echivalente
Sisteme de ecuaţii
PROBLEME
Inecuaţii. Inecuaţii de forma ax + b > 0 (≥, <. ≤), unde a, b  .
Probleme
GEOMETRIE
CLASA a VI-a
Măsurare şi măsuri
Punctul, dreapta, planul, semidreapta, segmentul de dreaptă, unghiul
Congruenţa triunghiurilor
Perpendicularitate. Cazurile de congruenţă pentru triunghiurile dreptunghice. Mediatoarea unui segment. Concurenţa mediatoarelor şi a bisectoarelor într-un triunghi
Drepte paralele. Suma unghiurilor unui triunghi.
Unghi exterior unui triunghi
Triunghiul isoscel. Triunghiul echilateral. Proprietăţi.
Concurenţa înălţimilor şi a medianelor unui triunghi
CLASA a VII-a
Patrulaterul convex. Paralelogramul. Dreptunghiul.
Rombul. Pătratul
Trapezul
Teorema lui Thales şi reciproca ei
Linia mijlocie în triunghi. Linia mijlocie în trapez
Asemănarea triunghiurilor. Teorema fundamentală a asemănării. Criteriile de asemănare
Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic
Sinusul, cosinusul, tangenta şi cotangenta.
Rezolvarea triunghiului dreptunghic
Aria triunghiului. Aria patrulaterului convex
Cercul
Lungimea cercului. Aria discului
Poligoane regulate
Clasa a VIII-a
Puncte. Drepte. Plane
Paralelism în spaţiu
Dreaptă perpendiculară pe un plan.
Teorema celor trei perpendiculare (T. 3.).
Distanţa de la un punct la o dreaptă
Proiecţii ortogonale pe un plan. Oblice. Distanţa de la un punct
la un plan. Unghiul unei drepte cu un plan
Unghi diedru. Plane perpendiculare
Paralelipipedul dreptunghic.
Prisma dreaptă cu baza un pătrat (patrulateră regulată)
Cubul
Prisma triunghiulară regulată
Piramida patrulateră regulată
Piramida triunghiulară regulată
Tetraedrul regulat
CAPITOLUL II
MODELE DE TESTE PENTRU EVALUAREA NAŢIONALĂ
RĂSPUNSURI, INDICAŢII, SOLUŢII, COMENTARII

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.1366 sec